STEP IT Academy! 1999-cu ildən bəri öyrənirik. Süni intellektlə əvəz edilməsi mümkün olmayan proqramçı, dizayner və sistem mühəndisləri hazırlayırıq. Bunun üçün profil üzrə dərin biliklərdən əlavə, məsələləri baş düşməyi, hazır layihələr formasında düşünməyi və komandada işləməyi öyrədirik.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ШАГ логотип

Proqramlaşdırma öyrənmək hansı soft skills-i inkişaf etdirir?

IT Step

Proqramlaşdırma

29.10.2023

128 blog_count_views_5_9_11_14

Soft skills və ya çevik bacarıqlar müasir sosial və biznes mühitimizdə çox mühüm rol oynayır. Bunlar başqaları ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqə qurmağa, problemləri uğurla həll etməyə və məqsədlərimizə çatmağa kömək edən bacarıqlardır. Bunlara ünsiyyət, liderlik, yaradıcılıq, uyğunlaşma və s. kimi keyfiyyətlər daxildir.

Proqramlaşdırmanı öyrənmək bizə yalnız texniki bacarıqlar qazandırmır, həm də müxtəlif soft skills-i inkişaf etdirməyə kömək edir. Proqramlaşdırma analitik düşüncə, problem həlli, komanda işi və əzmkarlıq tələb edir.

Proqramlaşdırmanın öyrənilməsi prosesində hansı xüsusi soft skills-in inkişaf etdirildiyinə və onların şəxsi və peşəkar inkişaf üçün niyə bu qədər vacib olduğuna baxaq.

Düşüncənin inkişafı

Analitik düşüncə

Proqramlaşdırmanı öyrənmək analitik düşüncəni inkişaf etdirir. Proqramçılar mürəkkəb problemləri daha sadə komponentlərə bölməyi tələb edən vəzifələrlə üzləşirlər. Onlar məlumatı təhlil etməyi, təməl səbəbləri müəyyən etməyi və məntiqi əlaqələri tapmağı öyrənirlər. Analitik düşüncə, proqramçılara problemi kontekstində anlamağa və effektiv həll strategiyaları hazırlamağa kömək edir.

Problemlərə yaradıcı həllər tapmaq

Proqramlaşdırmanı öyrənmək müxtəlif problemlərin həllini tələb edir. Proqramçılar koddakı səhvləri tanımağı, onları düzəltməyi və yeni ideyalar hazırlamağı öyrənirlər. Həll yollarının tapılması prosesində proqramçılar yaradıcı təfəkkür və problemlərə qeyri-standart və innovativ yanaşmalar tapmaq bacarığını inkişaf etdirirlər. Yaradıcılıq dəyişən tələblərə və bazar şərtlərinə uyğunlaşmağa imkan verir.

Məntiqi və strukturlaşdırılmış düşüncə

Proqramlaşdırma məntiqi təfəkkür tələb edir. Proqramçılar mürəkkəb problemləri daha kiçik modullara ayırmağı, hərəkətlərin ardıcıllığını təyin etməyi və məntiqi alqoritmlər yaratmağı öyrənirlər. Məntiqi təfəkkür proqramçılara aydın struktura və əməliyyatların ardıcıllığına malik sistemlər yaratmağa imkan verir. Onlar mücərrəd düşünmə bacarıqlarını, ümumi nümunələri görmək və problemləri həll etmək üçün məntiqi tətbiq etmək bacarığını inkişaf etdirirlər.

Bu soft skills təkcə proqramlaşdırmada deyil, həyatın və karyeranın bir çox başqa sahələrində də vacibdir. Onlar tənqidi təfəkkürün inkişafına, mürəkkəb problemləri həll etmək və innovativ həllər tapmaq bacarığına kömək edir.

Dəqiqlik və detallara diqqət

Proqramlaşdırmada ən kiçik səhvlər və ya buraxılmış detallar belə proqramın işləməməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də, proqramçılar hər bir kod sətirinə diqqətli olmağı, onu səhvlər və xətalar üçün yoxlamağı, həmçinin proqramın işinə təsir edə biləcək detallara diqqət yetirməyi öyrənirlər.

Kod yazarkən dəqiqlik mühüm rol oynayır. Proqramçılar kodun başa düşülməsini və asanlıqla saxlanılmasını təmin etmək üçün müəyyən kodlaşdırma qaydalarına və standartlarına əməl etməlidirlər.

Proqramları sınaqdan keçirərkən və səhvləri aradan qaldırarkən detallara diqqət yetirmək də vacibdir. Dəqiqliyin və detallara diqqətin inkişafı proqramçılara yüksək keyfiyyətli kod hazırlamağa, səhvlərdən uzaqlaşmağa və proqramların etibarlı şəkildə işləməsini təmin etməyə kömək edir. Bu bacarıqları inkişaf etdirməyə davam etməklə, proqramçılar daha mütəşəkkil, nizam-intizamlı və detallara qarşı daha da diqqətli olurlar ki, bu da onların peşəkar inkişafına kömək edir.

Ünsiyyət bacarıqları

Ünsiyyət proqramçıların işində əsas rol oynayır, çünki onlar çox vaxt komandalarda işləyirlər və ya müştərilər və istifadəçilərlə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Proqramlaşdırmanın ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edən bəzi yollar bunlardır:

Əməkdaşlıq və komanda işi: Proqram təminatı hazırlayarkən, proqramçılar əsasən komandalarda işləyirlər, burada hər bir komanda üzvünün rolu var və xüsusi tapşırıqlara cavabdehdir. Yaxşı ünsiyyət və digər komanda üzvləri ilə effektiv qarşılıqlı əlaqə qurmaq bacarığı layihənin uğurla başa çatmasının açarıdır. Proqramlaşdırma öyrənmək gənc tərtibatçılara komandalarda işləməyi, fikirlərini ifadə etməyi, başqalarının fikirlərini dinləməyi və güzəştlər tapmağı öyrədir.

Fikirləri açıq və aydın şəkildə ifadə etmək: Proqramçılar tez-tez öz ideyalarını və həll yollarını digər komanda üzvlərinə, müştərilərə və ya istifadəçilərə izah etməli olurlar. Proqramlaşdırmanı öyrənmək fikrini açıq və aydın ifadə etmək bacarığını tələb edir. Proqramlaşdırma tələbələri öz ideya və konsepsiyalarını başqaları tərəfindən asanlıqla başa düşülə və şərh oluna biləcək şəkildə formalaşdırmağı öyrənirlər.

Mürəkkəb anlayışları sadə dildə izah etmək bacarığı: Proqramlaşdırma mürəkkəb və texniki bir mövzu ola bilər, lakin yaxşı proqramçılar mürəkkəb anlayışları sadə və başa düşülən şəkildə izah edə bilirlər. Bu, texniki və qeyri-texniki insanlar, o cümlədən həmkarlar, müştərilər və istifadəçilərlə ünsiyyət qurarkən vacibdir.

Vaxtın idarə edilməsi və planlaşdırılması

Proqramçı olmağın bu bacarıqları inkişaf etdirməsinə kömək edən bəzi yollar bunlardır:

İş axınının təşkili: Proqramlaşdırma sistemli və mütəşəkkil yanaşma tələb edir. Proqramlaşdırma tələbələri işlərini planlaşdırmağı, hədəflər qoymağı və böyük tapşırıqları daha kiçik, daha idarə oluna bilən tapşırıqlara ayırmağı öyrənirlər. Bu, onlara verilən vaxt çərçivəsində məqsədlərinə çatmaq üçün vaxt və resurslardan səmərəli istifadə etməyə kömək edir.

Tapşırıqların prioritetləşdirilməsi: Proqramlaşdırmada çox vaxt eyni vaxtda bir çox problemin həllinə ehtiyac var. Hansı vəzifələrin daha yüksək prioritet olduğunu və ilk növbədə tamamlanmalı olduğunu bilmək vaxtın idarə edilməsinin vacib aspektidir.

Mümkün çətinliklərin təxmin edilməsi: Proqram təminatının hazırlanması prosesində gözlənilməz problemlər və çətinliklər yarana bilər. Proqramçılar belə hallara hazır olmalı və onları həll etmək və mənfi nəticələri minimuma endirmək üçün fəaliyyət planına malik olmalıdırlar.

Görüşlərin son tarixləri və vaxtın idarə edilməsi: Proqramlaşdırma nizam-intizam və vaxta hörmət tələb edir. Bu, layihələr və tapşırıqlar üzərində işləyərkən inkişaf edən mühüm soft skills-dir.

Səbir və əzmkarlıq

Bir çox faydalı bacarıqların inkişafına kömək edən bir sıra aspektlərə baxaq:

Mürəkkəb problemlərin həlli və səhvlərin düzəldilməsi: Proqram kodunu hazırlayarkən tələbələr müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər ki, bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün səbr və əzmkarlıq tələb olunur. Proqramlaşdırmanı öyrənmək tələbələrə çətin problemlərdən əl çəkməməyi, onların həllinə sistemli yanaşmalar tapmağı öyrədir.

Çətinlikləri aradan qaldırmaq və dözümlülük: Proqramlaşdırmanı öyrənən tələbələr tez-tez anlayışların anlaşılmazlığı, koddakı səhvlər və ya gözlənilməz problemlər kimi müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Ancaq əzm və səbr sayəsində çətinlikləri dəf etmək və öyrənməyə davam etmək üçün güc tapırlar.

Bacarıqlarını davamlı olaraq təkmilləşdirməyə çalışmaq: Proqramlaşdırma tələbələri öz bacarıqlarını daim təkmilləşdirməyin və biliklərini yeniləməyin vacibliyini dərk edirlər. Bunun üçün əzmkarlıq və özünü inkişaf etdirmək istəyi lazımdır. Proqramlaşdırmanın öyrənilməsi tələbələrə öz üzərində işləməyə davam etməyə, bacarıqlarını təkmilləşdirməyə və bununla dayanmamağa kömək edir.

Uyğunluq və çeviklik

İstənilən sahədə yüksək ixtisaslı peşəkar olmağa imkan verən son dərəcə faydalı soft skills.

Dəyişikliyə uyğunlaşma: Proqramlaşdırma dünyasında dəyişiklik sürətli baş verir. Hər gün yeni çərçivələr və texnologiyalar ortaya çıxır. Proqramlaşdırmanın öyrənilməsi sənayedəki yeni texnologiyalara və dəyişikliklərə uyğunlaşmaq istəyi tələb edir. Proqramlaşdırmanı öyrənən tələbələr çevik olmağı və yeni tələblərə və texnologiyalara tez uyğunlaşmağı öyrənirlər.

Müxtəlif Layihələr və Tapşırıqlarla İş: Proqramlaşdırmanı öyrənərkən tələbələr müxtəlif layihə və tapşırıqlara məruz qalırlar. Onlar müxtəlif layihə tələblərinə uyğunlaşmağa və müxtəlif komandalarla səmərəli işləməyə hazır olmalıdırlar. Bu, onların çevik olmaq və iş vəziyyətlərinə uyğunlaşmaq qabiliyyətini inkişaf etdirir.

Real vaxtda problemin həlli: Proqramlaşdırma tələbələri çevik olmağı və qeyri-adi vəziyyətlərə həll yollarını tapmağı öyrənirlər. Uyğunlaşmaq, problemləri tez təhlil etmək və effektiv həll yolları tapmaq bacarığını inkişaf etdirirlər.

Yaradıcılıq və innovasiya

İndi proqramlaşdırmanın, bir çox şəxsin bu fəaliyyət növü ilə əlaqələndirdiyi, yaradıcılığın inkişafına töhfə verdiyi yollara nəzər salaq:

Problemlərin həlli üçün yeni və effektiv yolların tapılması: Proqramlaşdırmanın öyrənilməsi prosesində tələbələr müxtəlif alqoritmləri, verilənlər strukturlarını və problemin həlli üsullarını mənimsəyirlər. Onlar iş problemini həll etmək üçün unikal və effektiv yollar tapmaq üçün yaradıcılıqlarından istifadə etməyi öyrənirlər.

Yeni layihələrin və tətbiqlərin yaradılması: Proqramlaşdırma tələbələrə öz layihələrini və tətbiqlərini yaratmaq imkanı verir. Bu, onların yaradıcılığını stimullaşdırır və yenilikçi fikirlərini ifadə etməyə imkan verir.

Yenilikçi düşüncə nümayiş etdirmək və unikal həllər tapmaq: Proqramlaşdırma tələbələrdən innovativ düşünməyi və mürəkkəb problemlərə unikal həllər tapmağı tələb edir. Onlar yeni funksionallıq yaratmaq, mövcud tətbiqləri təkmilləşdirmək və ya yeni ideyaları həyata keçirmək üçün yaradıcılıqlarından istifadə etməyi öyrənirlər. Yenilikçi düşüncə onların işə yanaşmasının tərkib hissəsinə çevrilir.

Soft skills inkişafı perspektivləri

Proqramlaşdırmanı öyrənmək təkcə texniki bacarıqları deyil, həm də bir çox soft skills-i inkişaf etdirir. Onlar tələbələrə həm proqramlaşdırma karyeralarında, həm də həyatın müxtəlif sahələrində kömək edirlər.

Soft skills-in inkişafının daimi təcrübə və özünü təkmilləşdirməyi tələb etdiyini xatırlamaq vacibdir. Onların üzərində iş proqramlaşdırmanın öyrənilməsi prosesinə inteqrasiya olunmalı və karyeranız boyu davam etdirilməlidir. Hər iki texniki bacarığın çevik olanların birgə inkişafı ilə birləşdirilməsi proqramçılara müxtəlif çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə və öz sahələrində uğur qazanmağa qadir olan tam hüquqlu peşəkarlar olmağa imkan verir. Yumşaq bacarıqların inkişaf etdirilməsi proqramlaşdırmada uğurun ayrılmaz hissəsinə çevrilir və proqramçılara müasir rəqabət dünyasında fərqlənməyə kömək edir.

Buna görə də, yalnız bir proqramçı olmaq deyil, həm də proqramlaşdırmanı öyrənməklə müşayiət olunan çoxlu sayda faydalı bacarıqlar əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman sizi tam şəkildə təkmilləşdirəcək innovativ proqramlaşdırma kurslarımıza gəlin. Siz nəinki ixtisaslı proqramçı olacaqsınız, həm də bir sıra bacarıqlar əldə edəcəksiniz, onlar olmadan heç bir peşəkar uğur qazana bilməz.

 author_about_title:

IT Step

STEP IT Academy

Rəqəmsal Dizayn

Dizayn düşüncəsi nədir və müasir dizaynda necə istifadə olunur?

Dizayn düşüncəsi müasir dizayn sənayesində istifadə olunan məşhur bir termindir. Son vaxtlar getdikcə daha çox populyarlıq qazanır. Gəlin dizayn təfəkkürü nədir, onun müasir dizaynda necə istifadə edildiyi, biznesə və yeni başlayan peşəkarların karyerasına hansı faydalar gətirdiyindən danışaq. Dizayn düşüncəsi nədir? Dizayn düşüncəsi müasir dizaynda innovativ həllər yaratmaq, səmərəliliyi artırmaq və istifadəçi təcrübəsini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan bir üsuldur. O, həmçinin biznesdə yeni məhsul və xidmətlər yaratmaq, prosesləri təkmilləşdirmək və komandaları idarə etmək üçün istifadə olunur. Sadə dillə desək, dizayn düşüncəsi insanların ətrafımızdakı dünya ilə necə düşündüyü və qarşılıqlı əlaqəsi əsasında dizayn yaratmağa yanaşma

ШАГ логотип

Rəqəmsal Dizayn

UI dizayna giriş: Effektiv və cəlbedici interfeyslərin yaradılması

İstifadəçi interfeysi (UI) dizaynı effektiv və cəlbedici veb-saytların yaradılmasında mühüm rol oynayır. UI dizaynı istifadəçilərin interfeyslə necə qarşılıqlı əlaqəsindən, hansı emosiyaları yaşadıqlarından və sayt və ya proqramdan istifadənin onlar üçün nə qədər asan olduğuna görə məsuliyyət daşıyır. UI dizaynerinin rolu yalnız funksional deyil, həm də istifadəçilər üçün xoş olan interfeys yaratmaqdır. Hər bir elementin yaxşı tərtib edildiyi, məlumatın asan şəkildə oxunduğu, düymələrin və keçidlərin asan tapıldığı, rənglərin və şriftlərin ahəngdar olduğu bir veb-sayt təsəvvür edin. Bu sayt çox güman ki, istifadəşilər üçün cəlbedici olacaq və onlar orada vaxt keçirməkdən zövq alacaqlar. UI dizaynının işi də məhz bu yerdə başlayır. Veb saytlar üçün cə

ШАГ логотип

Proqramlaşdırma

Proqramlaşdırma öyrənmək hansı soft skills-i inkişaf etdirir?

Soft skills və ya çevik bacarıqlar müasir sosial və biznes mühitimizdə çox mühüm rol oynayır. Bunlar başqaları ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqə qurmağa, problemləri uğurla həll etməyə və məqsədlərimizə çatmağa kömək edən bacarıqlardır. Bunlara ünsiyyət, liderlik, yaradıcılıq, uyğunlaşma və s. kimi keyfiyyətlər daxildir. Proqramlaşdırmanı öyrənmək bizə yalnız texniki bacarıqlar qazandırmır, həm də müxtəlif soft skills-i inkişaf etdirməyə kömək edir. Proqramlaşdırma analitik düşüncə, problem həlli, komanda işi və əzmkarlıq tələb edir. Proqramlaşdırmanın öyrənilməsi prosesində hansı xüsusi soft skills-in inkişaf etdirildiyinə və onların şəxsi və peşəkar inkişaf üçün niyə bu qədər vacib olduğuna baxaq. Düşüncənin inkişafı Analitik düşüncə Proqramlaşdırmanı &o

ШАГ логотип

Rəqəmsal Dizayn

3D Yaradıcılıq Dünyasında: 3D Modelləşdirməyə yeni başlayanlar üçün bələdçi

3D modelləşdirmə müxtəlif sahələrin və sənayelərin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bu, unikal vizual təsvirlər, animasiyalar, virtual dünyalar və daha da artığını yaratmağa imkan verir. Növbəti bölmələrdə biz ən yaxşı 3D modelləşdirmə proqramına, səmərəli iş üçün kompüter tələblərinə, iş imkanlarına və bu maraqlı sahəni kəşf etmək üçün ilkin addımlara daha yaxından nəzər salacağıq. 3D modelləşdirmə vizuallaşdırıla və müxtəlif sahələrdə istifadə edilə bilən üçölçülü obyektlərin və səhnələrin yaradılması prosesidir. O, memarlıqda, oyun sənayesində, animasiyada, reklamda, mediada, tibbdə və real və təfərrüatlı vizual təsvirlərin yaradılmasının vacib olduğu bir çox digər sahələrdə geniş istifadə olunur. Memarlıqda 3D modelləşdirmə memarlara binaların və məkanların virtua

ШАГ логотип

Bu sayt Cookies istifadə edir

Gizlilik Siyasəti